That post about Christine Mendoza got me thinkin’…..
Ano ba ang preference na pinoy pagdating sa tsikas ngayon?
Kung mapipili mo ang makakasama mo sa iyong “wet dreams” tonite, sino sa kanila ang type mo?

CHRISTINE MENDOZA

LEAH DIZON

Anung klaseng tsikas ba hilig mo – native o leghorn, este kayumanggi o mestiza? Post your preference sa comments, let see what all yah had to say.
To help you decide, check out Christine Mendoza’s vidclip again here. Ang kay Leah Dizon naman ay maari mong mapanood dito.